موزه باستان شناسی استانبول

موزه باستان شناسی استانبول

در این موزه باستانی که در سال 1981 میلادی افتتاح پگردیده است و در 3 ساختمان مجزا قرار دارد.میلیون ها اشیا عتیقه وجود دارد این موزه در کنار کاخ توپکاپی واقع شده است و ورودی آن هشت دلار است