مسجد سلمانیه استانبول

این مسجد یکی از بناهای قدیمی و مشهور استانبول است که به دستور سلطان سلیمان اول ساخته شده است . در ساخت این مسجد با شکوه چهر مناره به کار رفته که در سنت عپمانی ها نماد مسجدی بوده که به دستور شاهان ساخته می شده .

مسجد سلیمانیه استانبول

این مسجد دارای ساختمان های جانبی نظیر : مدرسه ، کتابخانه ، حمام ، کارونسرا ، بیمارستان و آشپزخانه عمومی بوده که به این گونه بناها کلیه مسجد گفته می شد . همچنین این مسجد چهارمین مسجد اشرافی بود که در استانبول بنا شد . این مسجد یکی از زیباترین مساجد موجود در شهر استانبول می‌باشد که در قسمت غربی خلیج استانبول واقع شد .

مسجد سلیمانیه استانبول

مقبره های سلیمان اول ، همسر ، مادر و خواهر ایشان در این مسجد قرار دارد . در قسمت داخل مسجد محراب و منبری از سنگ قرمز کنده کاری شده وجود دارد و پنجره‌ها به شیشه های رنگی مزین است . در باغهای این مجموعه نزدیك دیوارهای ضلع جنوب شرقی ، آرامگاه سلیمان و همسرش خرم سلطان قرار دارد كه كاشیكاری‌های بسیار زیبایی دارند .  مقبره سلیمان دوم و احمد دوم در پشت باغ مسجد قرار گرفته اند .

مسجد سلیمانیه استانبول