مسجد سلطان احمد استانبول

مسجد سلطان احمد استانبول

این مسجد آبی یکی از زیباترین و دیدنی ترین مساجد در جهان به شمار می آید و از مکانهای دیدنی و شگفت انگیز دوره ی عثمانی به شمار می آید.مسجد سلطان احمد به دلیل داشتن کاشی های آبی رنگ مسجد آبی نام گرفته است.این مسجد باشکوه به دستور سلطان احد در سال 1609 میلادی ساخته شد و به مدت نه سال تکمیل گشت.محیط بیرونی این مسجد به صورت مجموعه ای از گنبدها است و ساختاری مانند مکعب دارد.