مسجد رستم پاشا استانبول

مسجد رستم پاشا استانبول

مسجد رستم پاشا یکی از شاهکارها و معمارسنیان است این مسجد به دستور رستم پاشا داماد سلطان سلیمان بنا شد در این مسجد از بهترین کاشی ها و معماری عثمانی استفاده شده است.درب ورودی این مسجد که در بالای پله ها است از ستون زیبایی ساخته شده است.مسجد با کاشی های ایزنیک تزیین شده است.که نمایانگر قدرت و ثروت رستم پاشا بوده است.

آدرس: تركیه، استانبول، امینونو، حصیرچیلار