مرکز خرید پرفیلو استانبول Porfilo Shopping Mall 

مرکز خرید پرفیلو استانبول

مرکز خرید پرفیلو استانبول علاوه بر خرید دارای برنامه های هنری،فرهنگی است و همچین سمینارهای پزشکی و علمی و دوره های اموزشی و نقاشی در این مرکز برگزار میشود.این مرکز خرید استانبول شامل دویست و نه فروشگاه ،هفت سالن سینما،سه سالن تئاتر،شانزده سالن بیلیارد و بیست خط بولینگ نیز هست و دارای پارک بازی مخصوص کودکان است.

ا