مرکز خرید ایستینی پارک استانبول İstiniye Park

این مرکز خرید که در منطقه ی ایستینی استانبول قرار گرفته است در چهار طبقه و شامل دویست و نود و یک فروشگاه است.این مرکز خرید استانبول که به صورت دو بخش سرپوشیده و فضای باز است در قسمت سقف باز این مرکز پارک زیبا و تفریحی واقع شده است.در این مرکز خرید یک بازار با سبک معماری باستان بنا شده است.این مرکز که در سال دو هزار و هفت تاسیس گردید و مارکهای معروف و جدید دیور و پرادا برای نخستین بار به ترکیه استانبول وارد شد.نخستین شعبه رستوران بین المللی رین فارست گافه با فضایی باز مانند جنگلهای بارانی ترکیه در این مرکز افتتاح گردید.سینما با دوازده پرده و سیستم آی مکس از امکانات این مرکز در استانبول است.

 


.