شهر بدروم

این شهر دارای خیابانها با فروشگاههای زیاد و سواحل شنی است و یکی از شهرهای توریستی ترکیه محسوب می شود.نام تاریخی این شهر کارناسوس است و از عجایب 7 گانه به شمار می آید و با زلزله های کوچک خراب شده اند در این شهر قلعه بدروم توسط مبارزان جنگهای صلیبی بنا شده بود هنوز دیده می شود.