دین و مذهب مردم استانبول

اکثر مردم استانبول و ترکیه مسلمان هستند و مردم خاصی سنی هستند و به دنبال مکتب حنفی هستند و حدود ده درصد مردم اهل سنت از مکتب شافعی هستند.و یکی از بزرگترین مذهب ها که بیش از چهار میلیون جمعیت پیرو آن هستند علوییون ترک هستند که در استانبول زندگی میکنند.