تور استانبول هتل تاپکاپی

 تور استانبول هتل تاپکاپی

قیمت تور استانبول برای هر نفر                        مدت تور 2 شب و 3 روز

در اتاق 1 تخته                                                   1000000      تومان

 در اتاق 2 تخته                                                 980000      تومان

کودک با تخت (6 تا 12 سال )                              660000      تومان

کودک بدون تخت ( 2 تا6 سال)                             560000      تومان

******************************************

خدمات تور : اقامت همراه با صبحانه ,استقبال فرودگاهی , بلیط رفت و برگشت, بیمه , لیدر و راهنمای فارسی زبانان

******************************************

اطلاعات تور : بلیت و واچر هتل به صورت ایمیل و یا فکس برای مسافرین ارسال می شود.مدت اقامت و تعداد شبهای اقامت به درخواست مسافرین قابل تغییر است .حداقل شش ماه اعتبار گذرنامه برای خروج از کشور الزامیست.ساعت خروج  هتل 12 و ساعت ورود هتل 13:30 می باشد ..برای کودکان زیر 5 سال فقط بلیت هواپیما اخذ می شود  

تلفن تماس رزرو تور : 88530609 و42632

*****************************************************************

تور استانبول هتل پورت

تور استانبول هتل پورت

 قیمت تور استانبول برای هر نفر                       مدت تور 2 شب و 3 روز                                  

در اتاق 1 تخته                                                     1170000      تومان

در اتاق 2 تخته                                                     1000000        تومان

 کودک با تخت (6 تا 12 سال )                                850000        تومان

کودک بدون تخت ( 2 تا6 سال)                                740000        تومان

************************************

خدمات تور : اقامت همراه با صبحانه ,استقبال فرودگاهی , بلیط رفت و برگشت, بیمه , لیدر و راهنمای فارسی زبانان

**************************************

 اطلاعات تور : بلیت و واچر هتل به صورت ایمیل و یا فکس برای مسافرین ارسال می شود.مدت اقامت و تعداد شبهای اقامت به درخواست مسافرین قابل تغییر است .حداقل شش ماه اعتبار گذرنامه برای خروج از کشور الزامیست.ساعت خروج  هتل 12 و ساعت ورود هتل 13:30 می باشد ..برای کودکان زیر 5 سال فقط بلیت هواپیما اخذ می شود  

تلفن تماس رزرو تور : 88530609 و42632

*********************************************************************

تور استانبول هتل دیاموند سیتی

تور استانبول هتل دیاموند سیتی

قیمت تور استانبول برای هر نفر                   مدت تور 2شب و 3 روز

در اتاق 1 تخته                                               1170000      تومان

 در اتاق 2 تخته                                              995000        تومان

کودک با تخت (6 تا 12 سال )                            685000       تومان

کودک بدون تخت ( 2 تا6 سال)                          510000       تومان

******************************************

خدمات تور : اقامت همراه با صبحانه ,استقبال فرودگاهی , بلیط رفت و برگشت, بیمه , لیدر و راهنمای فارسی زبانان

******************************************

اطلاعات تور : بلیت و واچر هتل به صورت ایمیل و یا فکس برای مسافرین ارسال می شود.مدت اقامت و تعداد شبهای اقامت به درخواست مسافرین قابل تغییر است .حداقل شش ماه اعتبار گذرنامه برای خروج از کشور الزامیست.ساعت خروج  هتل 12 و ساعت ورود هتل 13:30 می باشد ..برای کودکان زیر 5 سال فقط بلیت هواپیما اخذ می شود  

تلفن تماس رزرو تور : 88530609 و42632

*****************************************************************

تور استانبول هتل آل سیزن استانبول

تور استانبول هتل آل سیزن

قیمت تور استانبول برای هر نفر                       مدت تور 2 شب و 3 روز

در اتاق 1 تخته                                                1775000       تومان

در اتاق 2 تخته                                                1520000       تومان

کودک با تخت (6 تا 12 سال )                           1160000        تومان

کودک بدون تخت ( 2 تا6 سال)                          1065000        تومان

******************************************

خدمات تور : اقامت همراه با صبحانه ,استقبال فرودگاهی , بلیط رفت و برگشت, بیمه , لیدر و راهنمای فارسی زبانان

******************************************

اطلاعات تور : بلیت و واچر هتل به صورت ایمیل و یا فکس برای مسافرین ارسال می شود.مدت اقامت و تعداد شبهای اقامت به درخواست مسافرین قابل تغییر است .حداقل شش ماه اعتبار گذرنامه برای خروج از کشور الزامیست.ساعت خروج  هتل 12 و ساعت ورود هتل 13:30 می باشد ..برای کودکان زیر 5 سال فقط بلیت هواپیما اخذ می شود  

تلفن تماس رزرو تور : 88530609 و42632

*****************************************************************

 

تور  استانبول هتل تاپکاپی

تور  استانبول هتل  تاپ كاپي

 

قیمت تور استانبول برای هر نفر                       مدت تور 2 شب و 3 روز

 در اتاق 1 تخته                                                  1165000      تومان

در اتاق 2 تخته                                                  1045000       تومان

كودك با تخت (5 تا 12)                                         795000       تومان

 كودك بدون تخت (2 تا 5 )                                    695000       تومان   

******************************************

 خدمات تور : اقامت همراه با صبحانه ,استقبال فرودگاهی , بلیط رفت و برگشت, بیمه , لیدر و راهنمای فارسی زبانان 

******************************************

 اطلاعات تور : بلیت و واچر هتل به صورت ایمیل و یا فکس برای مسافرین ارسال می شود.مدت اقامت و تعداد شبهای اقامت به درخواست مسافرین قابل تغییر است .حداقل شش ماه اعتبار گذرنامه برای خروج از کشور الزامیست.ساعت خروج  هتل 12 و ساعت ورود هتل 13:30 می باشد ..برای کودکان زیر 5 سال فقط بلیت هواپیما اخذ می شود  

 تلفن تماس رزرو تور : 88530609 و42632

*****************************************************************

تور استانبول هتل گلدن هیل

 تور استانبول هتل گلدن هیل

قیمت تور استانبول برای هر نفر                       مدت تور 2 شب و 3 روز

 در اتاق 1 تخته                                            1300000         تومان

 در اتاق 2 تخته                                            1090000         تومان

کودک با تخت (6 تا 12 سال )                          755000          تومان

کودک بدون تخت ( 2 تا6 سال)                        600000          تومان

******************************************

 خدمات تور : اقامت همراه با صبحانه ,استقبال فرودگاهی , بلیط رفت و برگشت, بیمه , لیدر و راهنمای فارسی زبانان

 ******************************************

اطلاعات تور : بلیت و واچر هتل به صورت ایمیل و یا فکس برای مسافرین ارسال می شود.مدت اقامت و تعداد شبهای اقامت به درخواست مسافرین قابل تغییر است .حداقل شش ماه اعتبار گذرنامه برای خروج از کشور الزامیست.ساعت خروج  هتل 12 و ساعت ورود هتل 13:30 می باشد ..برای کودکان زیر 5 سال فقط بلیت هواپیما اخذ می شود  

 تلفن تماس رزرو تور : 88530609 و42632

*****************************************************************

تور استانبول هتل گرند هیلاریوم

 تور استانبول هتل گرند هیلاریوم


قیمت تور استانبول برای هر نفر                مدت تور 2 شب و3 روز             

در اتاق 1 تخته                                                    1250000        تومان

در اتاق 2 تخته                                                     1150000        تومان

کودک با تخت (6 تا 12 سال )                                   795000        تومان

کودک بدون تخت ( 2 تا6 سال)                                 620000         تومان

******************************************

 خدمات تور : اقامت همراه با صبحانه ,استقبال فرودگاهی , بلیط رفت و برگشت, بیمه , لیدر و راهنمای فارسی زبانان

 ******************************************

اطلاعات تور : بلیت و واچر هتل به صورت ایمیل و یا فکس برای مسافرین ارسال می شود.مدت اقامت و تعداد شبهای اقامت به درخواست مسافرین قابل تغییر است .حداقل شش ماه اعتبار گذرنامه برای خروج از کشور الزامیست.ساعت خروج  هتل 12 و ساعت ورود هتل 13:30 می باشد ..برای کودکان زیر 5 سال فقط بلیت هواپیما اخذ می شود  

 تلفن تماس رزرو تور : 88530609 و42632

*****************************************************************

تور استانبول هتل مارماری ویژه آّبان 93

 تور استانبول هتل مارماری

قیمت تور استانبول برای هر نفر                       مدت تور 2 شب و 3 روز

 در اتاق 1 تخته                                               1390000      تومان

در اتاق 2 تخته                                                1175000      تومان

 کودک با تخت (6 تا 12 سال )                           795000        تومان

کودک بدون تخت ( 2 تا6 سال)                          635000        تومان

******************************************

 خدمات تور : اقامت همراه با صبحانه ,استقبال فرودگاهی , بلیط رفت و برگشت, بیمه , لیدر و راهنمای فارسی زبانان

 ******************************************

اطلاعات تور : بلیت و واچر هتل به صورت ایمیل و یا فکس برای مسافرین ارسال می شود.مدت اقامت و تعداد شبهای اقامت به درخواست مسافرین قابل تغییر است .حداقل شش ماه اعتبار گذرنامه برای خروج از کشور الزامیست.ساعت خروج  هتل 12 و ساعت ورود هتل 13:30 می باشد ..برای کودکان زیر 5 سال فقط بلیت هواپیما اخذ می شود  

 تلفن تماس رزرو تور : 88530609 و42632

*****************************************************************

تور استانبول هتل مارماری ویژه آّبان ماه 93

 تور استانبول هتل مارماری

قیمت تور استانبول برای هر نفر                       مدت تور 2 شب و 3 روز

 در اتاق 1 تخته                                               1250000      تومان

در اتاق 2 تخته                                                1165000      تومان

 کودک با تخت (6 تا 12 سال )                           745000        تومان

کودک بدون تخت ( 2 تا6 سال)                          635000        تومان

******************************************

 خدمات تور : اقامت همراه با صبحانه ,استقبال فرودگاهی , بلیط رفت و برگشت, بیمه , لیدر و راهنمای فارسی زبانان

 ******************************************

اطلاعات تور : بلیت و واچر هتل به صورت ایمیل و یا فکس برای مسافرین ارسال می شود.مدت اقامت و تعداد شبهای اقامت به درخواست مسافرین قابل تغییر است .حداقل شش ماه اعتبار گذرنامه برای خروج از کشور الزامیست.ساعت خروج  هتل 12 و ساعت ورود هتل 13:30 می باشد ..برای کودکان زیر 5 سال فقط بلیت هواپیما اخذ می شود  

 تلفن تماس رزرو تور : 88530609 و42632

*****************************************************************

 

تور استانبول هتل گرند هیلاریوم ویژه پاییز 93

 تور استانبول هتل گرند هیلاریوم


قیمت تور استانبول برای هر نفر                مدت تور 2 شب و3 روز             

در اتاق 1 تخته                                                     1160000       تومان

در اتاق 2 تخته                                                      995000        تومان

کودک با تخت (6 تا 12 سال )                                   675000        تومان

کودک بدون تخت ( 2 تا6 سال)                                 525000        تومان

******************************************

 خدمات تور : اقامت همراه با صبحانه ,استقبال فرودگاهی , بلیط رفت و برگشت, بیمه , لیدر و راهنمای فارسی زبانان

 ******************************************

اطلاعات تور : بلیت و واچر هتل به صورت ایمیل و یا فکس برای مسافرین ارسال می شود.مدت اقامت و تعداد شبهای اقامت به درخواست مسافرین قابل تغییر است .حداقل شش ماه اعتبار گذرنامه برای خروج از کشور الزامیست.ساعت خروج  هتل 12 و ساعت ورود هتل 13:30 می باشد ..برای کودکان زیر 5 سال فقط بلیت هواپیما اخذ می شود  

 تلفن تماس رزرو تور : 88530609 و42632

*****************************************************************

 

تور ترکیه استانبول هتل گلدن هیل ویژه آبان 93

 

 تور استانبول هتل گلدن هیل

 

قیمت تور استانبول برای هر نفر                       مدت تور 2 شب و 3 روز

 در اتاق 1 تخته                                            1170000       تومان

 در اتاق 2 تخته                                             985000        تومان

کودک با تخت (6 تا 12 سال )                          690000         تومان

کودک بدون تخت ( 2 تا6 سال)                        495000         تومان

******************************************

 خدمات تور : اقامت همراه با صبحانه ,استقبال فرودگاهی , بلیط رفت و برگشت, بیمه , لیدر و راهنمای فارسی زبانان

 ******************************************

اطلاعات تور : بلیت و واچر هتل به صورت ایمیل و یا فکس برای مسافرین ارسال می شود.مدت اقامت و تعداد شبهای اقامت به درخواست مسافرین قابل تغییر است .حداقل شش ماه اعتبار گذرنامه برای خروج از کشور الزامیست.ساعت خروج  هتل 12 و ساعت ورود هتل 13:30 می باشد ..برای کودکان زیر 5 سال فقط بلیت هواپیما اخذ می شود  

 تلفن تماس رزرو تور : 88530609 و42632

شرکت خدمات مسافرتی وهوایی

 

رویای جهانگردی چهارفصل 

 

زير نظر اداره كل ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري استان تهران

سازمان هواپيمايي كشوري جمهوري اسلامي ايران.

تلفنهای تماس ویژه مسافرين گرامي : 42632 و   88530609 ( خط ويژه ، پاسخگويي تا 8 شب)

 تلفنهای تماس ویژه ارگانها و شرکتهای طرف قرارداد : 88549155

تلفنهای تماس ویژه آژانسهای همکار : 22695111

 

تور استانبول|قیمت تور استانبول 93

 


تور استانبول هتل تاپکاپی

 تور استانبول هتل تاپکاپی

قیمت تور استانبول برای هر نفر                        مدت تور 2 شب و 3 روز

در اتاق 1 تخته                                                   989000      تومان

 در اتاق 2 تخته                                                 925000      تومان

کودک با تخت (6 تا 12 سال )                              621000      تومان

کودک بدون تخت ( 2 تا6 سال)                             519000      تومان

******************************************

خدمات تور : اقامت همراه با صبحانه ,استقبال فرودگاهی , بلیط رفت و برگشت, بیمه , لیدر و راهنمای فارسی زبانان

******************************************

اطلاعات تور : بلیت و واچر هتل به صورت ایمیل و یا فکس برای مسافرین ارسال می شود.مدت اقامت و تعداد شبهای اقامت به درخواست مسافرین قابل تغییر است .حداقل شش ماه اعتبار گذرنامه برای خروج از کشور الزامیست.ساعت خروج  هتل 12 و ساعت ورود هتل 13:30 می باشد ..برای کودکان زیر 5 سال فقط بلیت هواپیما اخذ می شود  

تلفن تماس رزرو تور : 88530609 و42632

*****************************************************************

تور استانبول هتل پورت

تور استانبول هتل پورت

 قیمت تور استانبول برای هر نفر                       مدت تور 2 شب و 3 روز                                  

در اتاق 1 تخته                                                     1299000      تومان

در اتاق 2 تخته                                                     1990000        تومان

 کودک با تخت (6 تا 12 سال )                                887000        تومان

کودک بدون تخت ( 2 تا6 سال)                                801000        تومان

************************************

خدمات تور : اقامت همراه با صبحانه ,استقبال فرودگاهی , بلیط رفت و برگشت, بیمه , لیدر و راهنمای فارسی زبانان

**************************************

 اطلاعات تور : بلیت و واچر هتل به صورت ایمیل و یا فکس برای مسافرین ارسال می شود.مدت اقامت و تعداد شبهای اقامت به درخواست مسافرین قابل تغییر است .حداقل شش ماه اعتبار گذرنامه برای خروج از کشور الزامیست.ساعت خروج  هتل 12 و ساعت ورود هتل 13:30 می باشد ..برای کودکان زیر 5 سال فقط بلیت هواپیما اخذ می شود  

تلفن تماس رزرو تور : 88530609 و42632

*********************************************************************

تور استانبول هتل دیاموند سیتی

تور استانبول هتل دیاموند سیتی

قیمت تور استانبول برای هر نفر                   مدت تور 2شب و 3 روز

در اتاق 1 تخته                                               1109000      تومان

 در اتاق 2 تخته                                              967000        تومان

کودک با تخت (6 تا 12 سال )                          656000        تومان

کودک بدون تخت ( 2 تا6 سال)                        498000        تومان

******************************************

خدمات تور : اقامت همراه با صبحانه ,استقبال فرودگاهی , بلیط رفت و برگشت, بیمه , لیدر و راهنمای فارسی زبانان

******************************************

اطلاعات تور : بلیت و واچر هتل به صورت ایمیل و یا فکس برای مسافرین ارسال می شود.مدت اقامت و تعداد شبهای اقامت به درخواست مسافرین قابل تغییر است .حداقل شش ماه اعتبار گذرنامه برای خروج از کشور الزامیست.ساعت خروج  هتل 12 و ساعت ورود هتل 13:30 می باشد ..برای کودکان زیر 5 سال فقط بلیت هواپیما اخذ می شود  

تلفن تماس رزرو تور : 88530609 و42632

*****************************************************************

تور استانبول هتل آل سیزن استانبول

تور استانبول هتل آل سیزن

قیمت تور استانبول برای هر نفر                       مدت تور 2 شب و 3 روز

در اتاق 1 تخته                                                1710000      تومان

در اتاق 2 تخته                                                1500000        تومان

کودک با تخت (6 تا 12 سال )                           1300000        تومان

کودک بدون تخت ( 2 تا6 سال)                          1100000        تومان

******************************************

خدمات تور : اقامت همراه با صبحانه ,استقبال فرودگاهی , بلیط رفت و برگشت, بیمه , لیدر و راهنمای فارسی زبانان

******************************************

اطلاعات تور : بلیت و واچر هتل به صورت ایمیل و یا فکس برای مسافرین ارسال می شود.مدت اقامت و تعداد شبهای اقامت به درخواست مسافرین قابل تغییر است .حداقل شش ماه اعتبار گذرنامه برای خروج از کشور الزامیست.ساعت خروج  هتل 12 و ساعت ورود هتل 13:30 می باشد ..برای کودکان زیر 5 سال فقط بلیت هواپیما اخذ می شود  

تلفن تماس رزرو تور : 88530609 و42632

*****************************************************************

 

تور  استانبول هتل تاپکاپی

تور  استانبول هتل  تاپ كاپي

 

قیمت تور استانبول برای هر نفر                       مدت تور 2 شب و 3 روز

 در اتاق 1 تخته                                                   1178000   تومان

در اتاق 2 تخته                                                  1086000   تومان

كودك با تخت (5 تا 12)                                       787000     تومان

 كودك بدون تخت (2 تا 5 )                                   685000    تومان   

******************************************

 خدمات تور : اقامت همراه با صبحانه ,استقبال فرودگاهی , بلیط رفت و برگشت, بیمه , لیدر و راهنمای فارسی زبانان 

******************************************

 اطلاعات تور : بلیت و واچر هتل به صورت ایمیل و یا فکس برای مسافرین ارسال می شود.مدت اقامت و تعداد شبهای اقامت به درخواست مسافرین قابل تغییر است .حداقل شش ماه اعتبار گذرنامه برای خروج از کشور الزامیست.ساعت خروج  هتل 12 و ساعت ورود هتل 13:30 می باشد ..برای کودکان زیر 5 سال فقط بلیت هواپیما اخذ می شود  

 تلفن تماس رزرو تور : 88530609 و42632

*****************************************************************

تور استانبول هتل گلدن هیل

 تور استانبول هتل گلدن هیل

قیمت تور استانبول برای هر نفر                       مدت تور 2 شب و 3 روز

 در اتاق 1 تخته                                            1299000      تومان

 در اتاق 2 تخته                                             1099000        تومان

کودک با تخت (6 تا 12 سال )                          740000        تومان

کودک بدون تخت ( 2 تا6 سال)                        600000        تومان

******************************************

 خدمات تور : اقامت همراه با صبحانه ,استقبال فرودگاهی , بلیط رفت و برگشت, بیمه , لیدر و راهنمای فارسی زبانان

 ******************************************

اطلاعات تور : بلیت و واچر هتل به صورت ایمیل و یا فکس برای مسافرین ارسال می شود.مدت اقامت و تعداد شبهای اقامت به درخواست مسافرین قابل تغییر است .حداقل شش ماه اعتبار گذرنامه برای خروج از کشور الزامیست.ساعت خروج  هتل 12 و ساعت ورود هتل 13:30 می باشد ..برای کودکان زیر 5 سال فقط بلیت هواپیما اخذ می شود  

 تلفن تماس رزرو تور : 88530609 و42632

*****************************************************************

تور استانبول هتل گرند هیلاریوم

 تور استانبول هتل گرند هیلاریوم


قیمت تور استانبول برای هر نفر                مدت تور 2 شب و3 روز             

در اتاق 1 تخته                                                    1300000      تومان

در اتاق 2 تخته                                                     1140000        تومان

کودک با تخت (6 تا 12 سال )                                   770000        تومان

کودک بدون تخت ( 2 تا6 سال)                                 600000        تومان

******************************************

 خدمات تور : اقامت همراه با صبحانه ,استقبال فرودگاهی , بلیط رفت و برگشت, بیمه , لیدر و راهنمای فارسی زبانان

 ******************************************

اطلاعات تور : بلیت و واچر هتل به صورت ایمیل و یا فکس برای مسافرین ارسال می شود.مدت اقامت و تعداد شبهای اقامت به درخواست مسافرین قابل تغییر است .حداقل شش ماه اعتبار گذرنامه برای خروج از کشور الزامیست.ساعت خروج  هتل 12 و ساعت ورود هتل 13:30 می باشد ..برای کودکان زیر 5 سال فقط بلیت هواپیما اخذ می شود  

 تلفن تماس رزرو تور : 88530609 و42632

*****************************************************************

تور استانبول هتل مارماری ویژه تیر 93

 تور استانبول هتل مارماری

قیمت تور استانبول برای هر نفر                       مدت تور 2 شب و 3 روز

 در اتاق 1 تخته                                               1300000      تومان

در اتاق 2 تخته                                                1100000        تومان

 کودک با تخت (6 تا 12 سال )                           770000        تومان

کودک بدون تخت ( 2 تا6 سال)                          609000        تومان

******************************************

 خدمات تور : اقامت همراه با صبحانه ,استقبال فرودگاهی , بلیط رفت و برگشت, بیمه , لیدر و راهنمای فارسی زبانان

 ******************************************

اطلاعات تور : بلیت و واچر هتل به صورت ایمیل و یا فکس برای مسافرین ارسال می شود.مدت اقامت و تعداد شبهای اقامت به درخواست مسافرین قابل تغییر است .حداقل شش ماه اعتبار گذرنامه برای خروج از کشور الزامیست.ساعت خروج  هتل 12 و ساعت ورود هتل 13:30 می باشد ..برای کودکان زیر 5 سال فقط بلیت هواپیما اخذ می شود  

 تلفن تماس رزرو تور : 88530609 و42632

*****************************************************************

تور استانبول هتل مارماری ویژه نیمه دوم تیرماه 93

 تور استانبول هتل مارماری

قیمت تور استانبول برای هر نفر                       مدت تور 2 شب و 3 روز

 در اتاق 1 تخته                                               1275000      تومان

در اتاق 2 تخته                                                1100000        تومان

 کودک با تخت (6 تا 12 سال )                           710000        تومان

کودک بدون تخت ( 2 تا6 سال)                          601000        تومان

******************************************

 خدمات تور : اقامت همراه با صبحانه ,استقبال فرودگاهی , بلیط رفت و برگشت, بیمه , لیدر و راهنمای فارسی زبانان

 ******************************************

اطلاعات تور : بلیت و واچر هتل به صورت ایمیل و یا فکس برای مسافرین ارسال می شود.مدت اقامت و تعداد شبهای اقامت به درخواست مسافرین قابل تغییر است .حداقل شش ماه اعتبار گذرنامه برای خروج از کشور الزامیست.ساعت خروج  هتل 12 و ساعت ورود هتل 13:30 می باشد ..برای کودکان زیر 5 سال فقط بلیت هواپیما اخذ می شود  

 تلفن تماس رزرو تور : 88530609 و42632

*****************************************************************

 

تور استانبول هتل گرند هیلاریوم ویژه تابستان 93

 تور استانبول هتل گرند هیلاریوم


قیمت تور استانبول برای هر نفر                مدت تور 2 شب و3 روز             

در اتاق 1 تخته                                                    1157000      تومان

در اتاق 2 تخته                                                     988000        تومان

کودک با تخت (6 تا 12 سال )                                   667000        تومان

کودک بدون تخت ( 2 تا6 سال)                                 488000        تومان

******************************************

 خدمات تور : اقامت همراه با صبحانه ,استقبال فرودگاهی , بلیط رفت و برگشت, بیمه , لیدر و راهنمای فارسی زبانان

 ******************************************

اطلاعات تور : بلیت و واچر هتل به صورت ایمیل و یا فکس برای مسافرین ارسال می شود.مدت اقامت و تعداد شبهای اقامت به درخواست مسافرین قابل تغییر است .حداقل شش ماه اعتبار گذرنامه برای خروج از کشور الزامیست.ساعت خروج  هتل 12 و ساعت ورود هتل 13:30 می باشد ..برای کودکان زیر 5 سال فقط بلیت هواپیما اخذ می شود  

 تلفن تماس رزرو تور : 88530609 و42632

*****************************************************************

 

تور ترکیه استانبول هتل گلدن هیل ویژه مرداد 93

 

 تور استانبول هتل گلدن هیل

 

قیمت تور استانبول برای هر نفر                       مدت تور 2 شب و 3 روز

 در اتاق 1 تخته                                            1161000      تومان

 در اتاق 2 تخته                                             972000        تومان

کودک با تخت (6 تا 12 سال )                          674000        تومان

کودک بدون تخت ( 2 تا6 سال)                        493000        تومان

******************************************

 خدمات تور : اقامت همراه با صبحانه ,استقبال فرودگاهی , بلیط رفت و برگشت, بیمه , لیدر و راهنمای فارسی زبانان

 ******************************************

اطلاعات تور : بلیت و واچر هتل به صورت ایمیل و یا فکس برای مسافرین ارسال می شود.مدت اقامت و تعداد شبهای اقامت به درخواست مسافرین قابل تغییر است .حداقل شش ماه اعتبار گذرنامه برای خروج از کشور الزامیست.ساعت خروج  هتل 12 و ساعت ورود هتل 13:30 می باشد ..برای کودکان زیر 5 سال فقط بلیت هواپیما اخذ می شود  

 تلفن تماس رزرو تور : 88530609 و42632

 


درباره استانبول

 درباره استانبول

شهر استانبول مرکز اقتصادی و فرهنگی و بزرگترین شهر کشور ترکیه نیز هست.شهر استانبول در کنار دریای مرمر و تنگه بسفر واقع شده است.و بزرگترین شهر جهان بین دو قاره است.و یک شهر فرهنگی اروپایی در سال دو هزار و ده مطرح شد.و بندر خلیج یا شاخ طلایی در استانبول قرار گرفته است.


هتل مارمارا تکسیم استانبول

هتل مار مارا تکسیم استانبول

این هتل مجلل پنج ستاره که در منطقه ی تکسیم واقع شده است در مجاور ایستگاه حمل و نقل واقع شده است.اتاقهای هتل بزرگ و شیک بوده و مجهز به تلویزیون ال سی دی ،حمام اختصاصی و مجهز،دکوراسیون مدرن،و بالکن با چشم انداز زیبای شهر است.دسترسی به پل بسفر و بازارهای معروف و کاخ تاریخی از این هتل بسیار راحت است و پیاده میتوانید بروید.رستوران موجود در هتل انواع غذاهای ترکی و عثمانی و نوشیدنی را سرو میکند.


جاذبه های توریستی استانبول

مکانهای تفریحی استانبول بسیار زیاد است مکانهایی برای شنا کردن در شهر بوسفروس،کوجوک جکمجه ساریی و باکرکوی و در خارج شهر استانبول جزیره های سیلیوری ،پرینسس،توزلا،سیله و کلیویس که در دریای سیاه وجود دارند.در چهار منطقه این شهر نه جزیره قرار گرفته است.کیلیوس یک پناهگاه ساحلی که از سمت شمالی بوسفروس تا دریای سیاه است.پناهگاه ساحلی سیله در دریای سیاه که معروف است و در پنجاه کیلومتری استانبول قرار دارد و محلی است برای شنا کردن.


مسجد سلطان احمد استانبول

مسجد سلطان احمد استانبول

این مسجد آبی یکی از زیباترین و دیدنی ترین مساجد در جهان به شمار می آید و از مکانهای دیدنی و شگفت انگیز دوره ی عثمانی به شمار می آید.مسجد سلطان احمد به دلیل داشتن کاشی های آبی رنگ مسجد آبی نام گرفته است.این مسجد باشکوه به دستور سلطان احد در سال 1609 میلادی ساخته شد و به مدت نه سال تکمیل گشت.محیط بیرونی این مسجد به صورت مجموعه ای از گنبدها است و ساختاری مانند مکعب دارد.


برج دختر استانبول

برج دختر استانبول

این برج زیبا که بر بلندی یک صخره ی صاف و بزرگ و بین تنگه بسفر واقع شده است.ساخته ی دست بشر بوده و یکی از مشهورترین بناهای استانبول به شمار می آید.برج دختر یا کیز کوله سی که یک داستان عاشقانه بوده است. داستان هرا و لاندروس می باشد .هرا که راهبه ای در معبد آفرودیت بود عاشق ماهیگیری به نام لاندروس میشود.لاندروس جوان برای دیدن هرا هرشب تا این برج شنا میکرد.یک شب طوفانی  بر اثر خاموش شدن فانوس این برج خاموش شده و لندروس ماهیگیر راه خود را گم میکند و غرق می شود و هرا بعد از با خبر شدن خود را به پایین پرت می کند و خودکشی می کند.و این برج نام لاندرا میگیرد


مسجد ایا صوفیه استانبول

مسجد ایا صوفیه استانبول

این مسجد یکی از مشهورترین و زیباترین بناهای استانبول می باشد.این مسجد در زمانهای گذشته به عنوان کیلیسای مسیحیان شرق بوده است.و در سال پانصد و بیست و سه میلادی در دوران بیزانس ها به دستور امپراطور کنستانتین بنا گردید.و سپس در قرن شش میلادی بازسازی و ترمیم گردید.این بنا توسط ده ها هزار کارگرو به مدت 5 سال به طول انجامید.در ابتدا به نام کلیسای بزرگ نامیده می شد.که پس از فتح استانبول به دستور سلطان محمد این کلیسا به مسجد تغییر یافت.همه ی نقاشیها و نگار گریها پوشانده شد تا در آنجا نماز جمعه برگزار گردد.و در دوران مرداد سوم منبر ،مناره و محراب به این مسجد اضافه گردید.و در زمان مرداد چهارم در دیوارها و سقف مسجد ایا صوفیه آیاتی از قران توسط چلبی نوشته شد.و لوح های به نام امامان در این مسجد گذاشته شد.و پس از به قدرت رسیدن آتاتورک در ترکیه این مسجد به موزه تغییر یافت و هم اکنون به این شکل مانده است.ارتفاع گنبد از زمین پنجاه پنج متر و سی و یک متر قطر دارد.و موزائیک های دوره بیزانس مورد توجه بازدیدکنندگان است.


هتل گرند هالیک استانبول

هتل گرند هالیک استانبول

این هتل چهار ستاره در محیطی عالی استانبول واقع شده است و دسترسی راحت به همه ی مکانهای دیدنی و تفریحی شهر استانبول دارد.هتل گرند هالیک شامل صد و هفتاد و هفت اتاق و سوئیت است. و اتاقها مجهز به سیستم تهویه،اینترنت و امکانات لازم میباشد.هتل دارای سه رستوران و تریا می باشد که انواع غذاهای مدیترانه ای و ترکی را سرو میکنند.رستورانی با نام آدالی در طبقه 8 این هتل دارای چشم اندازه زیبای شهر است و انواع غذاهای ترکی را ارائه می دهد.هتل تا میدان تقسیم و بازار بزرگ فقط یک ربع فاصله دارد.ایستگاه مترو پنجاه متر با هتل فاصله دارد.


کاخ دولما باغچه استانبول

کاخ دولما باغچه استانبول

این کاخ که در قسمت اروپایی و ساحلی تنگه بسفر واقع شده است در قرن نوزده میلادی قسمت خارجی این کاخ به دستور سلطان عبدالمجید بنا شد.این کاخ دارای پنجاه و شش ستون و چلچراغ با هفتصدو پنجاه لامپ است.در گذشته پرندگان گوناگونی از سراسر جهان در این کاخ نگهداری می شد.ساعتی که آتاتورک ،موسس حکومت ترکیه در گذشت و تمام ساعتهای این کاخ بر روی ساعت نه و پنج دقیقه متوقف هستند.این کاخ بسیار پریازدید است و تور کامل حدود دو ساعت است.


هتل پارک گرین تکسیم استانبول

هتل پارک گرین تکسیم استانبول

هتل پارک گرین تکسیم که هتلی 4 ستاره است در منطقه تجاری ،اداری و تفریحی منطقه تقسیم واقع شده است.هتل دارای باشگاه بدنسازی،حمام بخار و ترکی و استخر سرپوشیده است . هتل به راحتی به مراکز خرید و مراکز تفریحی دسترسی دارد.


دین و مذهب مردم استانبول

اکثر مردم استانبول و ترکیه مسلمان هستند و مردم خاصی سنی هستند و به دنبال مکتب حنفی هستند و حدود ده درصد مردم اهل سنت از مکتب شافعی هستند.و یکی از بزرگترین مذهب ها که بیش از چهار میلیون جمعیت پیرو آن هستند علوییون ترک هستند که در استانبول زندگی میکنند.


تاریخچه استانبول

در گذ شته این شهر به نام بیزانتیوم بوده است.و این شهر در سال صدو نود و شش میلادی به وسیله ی سوروس امپراطور روم و حمله به شهر بیزانتیوم اشغال گردید.این امپراطور که نام فرزندش آگوستا را به شهر میخواست نسبت دهد موفق نشد.و مام رم جدید بر آین شهر گذاشته شد.و درسال هزار و نهصد و سی میلادی رسما به نام استانبول نامگذاری گردید.


بازار ادویه استانبول ( Spice Bazaar ):

بازار ادویه استانبول

بازار ادویه یا بازار مصری که در منطقه ی فاتح قرار گرفته است یکی از قدیمی ترین بازارهای استانبول است.و بعد از بازار بزرگ استانبول دومین بازار بزرگ سرپوشیده است.این بازار که به شکل L طراحی گردیده است دارای ساختمان دو طبقه با هشتاد و هشت اتاق طاق دار است که در ورودی آن از سنت جنوب غربی روبروی مسجد ینی قرار دارد.

 


 موزه هنرهای اسلامی تركیه 

موزه هنرهای اسلامی تركیه استانبول

 ابراهیم پاشا که از دوستان نزدیک و صدر اعظم سلطان سلیمان بود.در زمان کودکی اش  توسط ترکها اسیر شد و به امپراطوری به عنوان برده فروخته شد.او در کاخ توپکاپی مدتی به عنوان پیام رسان خدمت کرد و سلیمان به دلیل هم سن بودن با ابراهیم دوست شد و به او مقام صدر اعظمی را داد و حدود یک سال قبل از اینکه با خواهر سلیمان ازدواج کند سلیمان قصر را به ابراهیم بخشید.این مدت خوب برای ابراهیم زیاد طول نکشید.زیرا ابراهیم قدرت و نفوذ زیادی را  کسب کرده بود که باعث حسادت اطرافیان گشت.به خصوص همسر سلیمان دشمنی زیادی با ابراهیم پاشا داشت که همین باعث شد که سلطان نسبت به ابراهیم بد بین و دشمن گشت و ابراهیم را در سال 1953 به قتل رساند.موزه ی هنرهای اسلامی که از بزرگترین بناها در زمان امپراطوری عثمانی بود در سال 1524 به دستور وزیر اعظم بنا شد.این موزه ی بزرگ و عظیم شامل آثار قرن های 8 تا 19ذ میلادی است.در این موزه آثار خوشنویسی،نسخه های خطی تزیین شده ،مینیاتورهای ترکی،فرشهای قدیمی و سرامیک های با ارزش و اشیای چوبی و فلزی گرانبها به نمایش گذاشته شده اند.و در یات بیرونی کافی شاپ با نمایی زیبا وجود دارد.


هتل رادیسون بلو بوسفورس استانبول

هتل رادیسون بلو بوسفورس استانبول

این هتل پنج ستاره در نزدیکی مسجد اورتاکی قرار گرفته است و چشم انداز زیبای پل بسفر از هتل نمایان است.هتل دارای اتاقها و سوئیت های مجلل و راحت است اتاقهای هتل مجهز و دارای چشم انداز دیدنی بسفر هستند.هتل دارای استخر،حمام،سونا و ماساژ است.هتل در موقعیت مناسبی از شهر قرار گرفته است و به نمایشگاهها ،رستورانها و مغازه ها و ایستگاه حمل و نقل عمومی نزدیک است. قایقی مخصوصی برای میهمانان در تنگه بسفر برای تفریح در دسترس مسافران است.


مسجد رستم پاشا استانبول

مسجد رستم پاشا استانبول

مسجد رستم پاشا یکی از شاهکارها و معمارسنیان است این مسجد به دستور رستم پاشا داماد سلطان سلیمان بنا شد در این مسجد از بهترین کاشی ها و معماری عثمانی استفاده شده است.درب ورودی این مسجد که در بالای پله ها است از ستون زیبایی ساخته شده است.مسجد با کاشی های ایزنیک تزیین شده است.که نمایانگر قدرت و ثروت رستم پاشا بوده است.

 


 موزه موزائیک استانبول 

موزه موزائیک استانبول

 این موزه که یکی از مکانهای دیدنی استانبول است و در بازار آراستا واقع شده است هر ساله گردشگران زیادی را جذب می کند.این موزه در کنار مسجد سلطان احمد استانبول واقع شده است.بر اساس آمار گرفته شده در این موزه 80 میلیون موزائیک کوچک که از جنس شیشه و آهک است و حیاطی به مساحت بیش از هزار و هشتصد متر را پوشانده است.بر روی این موزائیکها تصاویر افراد مشهور ،پادشاهان و صحنه های گوناگون طراحی شده است که از لحاظ تاریخی به دوران بیزانس ها و کاخ قسطنطنیه باز می گردد.همچنین شامل مکانی برا تفریح کودکان و آتلیه موزائیک کودک  و سالن کنفرانس است.


قلعه روملی حصار استانبول

قلعه روملی حصار استانبول

این قلعه در تنگه بسفر و ساحل روملی قرار گرفته است و از قلعه های مشهور و با قدمت زیاد در استانبول ترکیه محسوب می شود.این مکان دیدنی با معماری زیبا و منحصر به فرد در سال پنجاه دو میلادی به دستور سلطان احمد ودر طول 4 ماه ساخته شد.ارتفاع دیوارهای این قلعه به طول هشتاد و دو متر است به دلیل فتح قسطنطنیه ساخته شد. این قلعه شامل سالن تئاتر و موزه روبازاست.


فرودگاههای استانبول

شهر استانبول دارای دو فرودگاه است بزرگترین فرودگاه که در یشیلکوی و بیست و چهار کیلومتر از مرکز شهر فاصله دارد فرودگاه بین  المللی آتاتورک است و فرودگاه جدید که بیست کیلومتر از شرق آسیایی استانبول قرار دارد فرودگاه بین المللی صبیحه  گوکچن نام دارد.

 


 مرکز خرید پرفیلو استانبول Porfilo Shopping Mall 

 

مرکز خرید پرفیلو استانبول

 مرکز خرید پرفیلو علاوه بر خرید دارای برنامه های هنری،فرهنگی است و همچین سمینارهای پزشکی و علمی و دوره های اموزشی و نقاشی در این مرکز برگزار میشود.این مرکز خرید شامل دویست و نه فروشگاه ،هفت سالن سینما،سه سالن تئاتر،شانزده سالن بیلیارد و بیست خط بولینگ نیز هست و دارای پارک بازی مخصوص کودکان است.


هتل موزائیک استانبول

هتل موزائیک استانبول

هتل چهار ستاره موزائیک در بهترین موقعیت و در مرکز شهر استانبول واقع شده است.هتل به جاذبه های تاریخی نزدیک است.هتل دارای امکاناتی از قبیل اینترنت رایگان ،اتاقهای لوکس آب گرم مجهز،مرکز سلامت ،سالن بدنسازی و بالکن اختصاصی نیز می باشد. اتاقهای هتل دارای پنجره های بزرگ،حمام اختصاصی و تلویزیون با گیرنده ماهواره است مرکز سلامت از ساعت یازده صبح تا پنج خدمات رایگان ارائه میدهد.هتل در میان 2 پارک است و به مکانهای معروف مانند بازار بزرگ،دانشگاه استانبول،مسجد سلیمانیه و بازار ادویه تنها یک کیلومتر فاصله دارد.


هتل لیون استانبول

هتل لیون استانبول

این هتل چهار ستاره در کنار میدان تقسیم شهر استانبول قرار گرفته است.هتل دارای سونا،حمام ترکی،باشگاه سلامت و خدمات زیبایی پوست است.همچنین هتل دو رستوران دارد که انواع غذاهای بین المللی و ترکی را ارائه میدهد در ایوان هتل میتوانید از چشم انداز زیبای تنگه بسفر لذت ببرید.


 میدان تکسیم استانبول

میدان تکسیم استانبول

این منطقه یکی از مکانهای شلوغ و مدرن استانبول است در این مکان هتلها و رستورانهای مدرن مانند گراند هایت استانبول و جیلان اینتر کنینتال قرار گرفته اند و یکی از فست فودهای مهم در این مکان برگر کینگ است.ساختمان رئیس جمهور در قسمت غربی و در سال 1329میلادی ساخته شده است.

 


 هتل لیبرتی استانبول

هتل لیبرتی استانبول

این هتل 3 ستاره تنها ده دقیقه تا بازار بزرگ فاصله دارد هتل دارای امکاناتی مانند اینترنت رایگان،صبحانه در اتاق و سوئیت مخصوص میباشد.همه ی اتاقها مجهز به سیستم تهویه مطبوع،حمام شخصی و مینی بار است.به صورت شبانه روزی پذیرای میهمانان است.رستوران هتل انواع غذاهای بین المللی را سرو میکند هتل تا مکان تاریخی سلطان احمد دو و نیم کیلومتر فاصله دارد و تا مسجد کبود و کاخ تاپکاپی میتوانید پیاده بروید.


هتل کارلتون استانبول

هتل کارلتون استانبول

این هتل 3 ستاره تا ایستگاه حمل و نقل و بازار بزرگ فقط پانصد متر فاصله دارد.هتل دارای اینترنت رایگان،سالن بدنسازی،حمام ترکی،سونا و جکوزی می باشد.همه ی اتاقها مجهز به تلویزیون ال سی دی و سیستم تهویه می باشند.صبحانه به صورت بوفه سرو می شود.فاصله ی هتل تا کاخ توپکاپی،ایاصوفیه و مسجد کبود 1 کیلومتر است و تا فرودگاه آتاتورک شانزده کیلومتر فاصله دارد.


هتل سوئیسواتل بوسفوروس استانبول

 هتل سوئیسواتل بوسفوروس استانبول

این هتل 5 ستاره در مرکز شهر استانبول واقع شده استو دارای چشم انداز زیبای در یا و در میان باغ بزرگ است.هتل دارای چهار صدو نود و هفت اتاق با چشم انداز تنگه بسفر است.اتاقها به سبک اروپایی تزیین شده و دارای حمام لوکس است. هتل دارای هفت رستوران و تریا است .هتل تا منطقه شهر تاریخی تاپکاپی،مسجد کبود و بازار بزرگ پانزده دقیقه فاصله دارد.هتل دارای امکانات رفاهی از قبیل استخر آب گرم ،استخر رو باز و سر پوشیده است.


بازار بزرگ استانبول ( Grand Bazar ):

بازار بزرگ استانبول

بازار بزرگ شامل هزارو دویست مغازه در بیش از پنجاه و هشت کوچه است و یکی از قدیمی ترین بازارهای سرپوشیده استانبول است که در سال 1461 تاسیس گردید.این بازار کالاهایی مانند جواهرات،ظروف سفالی، فرش فروشی و ادویه را عرضه میکند.بازار شامل 2 شبستان با به شکل گنبدی است.که به عنوان انبار استفاده می شود . این بازار در دوره سلطان سلیمان بسیار توسعه یافت و نزدیک ایاصوفیه و گلدن هورن استانبول است.

 


 هتل گرند جواهر کانونشن سنتر استانبول

هتل گرند جواهر کانونشن سنتر استانبول

این هتل پنج ستاره که در نزدیک میدان تقسیم و مجیدیک لی قرار گرفته است خدماتی از قبیل پارکینگ رایگان،اینترنت بی سیم رایگان،اتاق جلسه و کنفرانس و بسیاری امکانات دیگر را ارائه می دهد.همه ی اتاقها مجهز به تلویزیون با گیرنده ماهواره ،اینترنت،حمام مجهز و اتاقهای مبله شده است.هتل دارای دو رستوران و دو تریا است و یک قنادی است و صبحانه به صورت سلف سرویس سرو می شود.هتل گرند جواهر تا فرودگاه آتاتورک هجده دقیقه فاصله دارد.


هتل ددمان استانبول

هتل ددمان استانبول

این هتل پنج ستاره در مرکز تجاری و اداری استانبول واقع شده است و به دلیل مجاور بودن با ایستگاه مترو به تمام نقاط شهر دسترسی راحت دارد.هتل دارای استخر سرپوشیده،سونا،جکوزی ،سالن بدنسازی است.


هتل گلدن ایچ 2 استانبول

هتل گلدن ایچ 2 استانبول

هتل چهار ستاره گلدن ایچ 2 در مرکز منطقه ی تفریحی،تجاری و فرهنگی .و نزدیک میدان تقسیم استانبول واقع شده است.هتل دارای باشگاه سلامت،استخر سرپوشیده،حمام ترکی،سونا،باشگاه بدنسازی و خدمات زیبایی پوست است


هتل اینترکنتیننتال سیلان استانبول

هتل اینترکنتیننتال سیلان استانبول

این هتل پنج ستاره در مرکز شهر استانبول و نزدیک میدان تقسیم و تنگه بسفر استانبول واقع شده است.اتاقها با دکوراسیون زیبا  طراحی شده است.اتاقها لوکس و دارای چشم انداز زیبای تنگه بسفر و شهر هستند.رستوران هتل هفت منوی گوناگون و متنوع دارد و انواع غذاهای بین المللی و ترکی را سرو میکند.هتل دارای امکانات رفاهی از قبیل حمام بخار،استخر روباز،سونا،درمان طبی و ماساژ است.هتل در نزدیکی مراکز فرهنگی و خرید واقع شده است.


کلیسا چورا استانبول

این کلیسا در سالهای نخست کلیسای بیزانسی ها بوده است سپس به عنوان مسجد بوده است و اکنون به یک موزه تبدیل شده است.در این موزه کاشی و موزائیک از دوران بیزانس ها باقی مانده است که در سال چهارصد ساخته شده اند.اما این ساختمان هم اکنون به هزارو پانصد سال پیش باز می گردد.این موزه با فاصله ی سه مایل از مسجد سلطان احمد ساخته شده است. و قیمت ورودی موزه شش دلار است

 


موزه باستان شناسی استانبول

در این موزه باستانی که در سال 1981 میلادی افتتاح پگردیده است و در 3 ساختمان مجزا قرار دارد.میلیون ها اشیا عتیقه وجود دارد این موزه در کنار کاخ توپکاپی واقع شده است و ورودی آن هشت دلار است.


تاریخچه استانبول

در گذ شته این شهر به نام بیزانتیوم بوده است.و این شهر در سال صدو نود و شش میلادی به وسیله ی سوروس امپراطور روم و حمله به شهر بیزانتیوم اشغال گردید.این امپراطور که نام فرزندش آگوستا را به شهر میخواست نسبت دهد موفق نشد.و مام رم جدید بر آین شهر گذاشته شد.و درسال هزار و نهصد و سی میلادی رسما به نام استانبول نامگذاری گردید.


هتل کارلتون استانبول

هتل کارلتون استانبول

این هتل 3 ستاره تا ایستگاه حمل و نقل و بازار بزرگ فقط پانصد متر فاصله دارد.هتل دارای اینترنت رایگان،سالن بدنسازی،حمام ترکی،سونا و جکوزی می باشد.همه ی اتاقها مجهز به تلویزیون ال سی دی و سیستم تهویه می باشند.صبحانه به صورت بوفه سرو می شود.فاصله ی هتل تا کاخ توپکاپی استانبول ،ایاصوفیه و مسجد کبود 1 کیلومتر است و تا فرودگاه آتاتورک شانزده کیلومتر فاصله دارد.


شهر بدروم

این شهر دارای خیابانها با فروشگاههای زیاد و سواحل شنی است و یکی از شهرهای توریستی ترکیه محسوب می شود.نام تاریخی این شهر کارناسوس است و از عجایب 7 گانه به شمار می آید و با زلزله های کوچک خراب شده اند در این شهر قلعه بدروم توسط مبارزان جنگهای صلیبی بنا شده بود هنوز دیده می شود.

 


 

هتل پیانو فورت استانبول

 

این هتل 3 ستاره در محیطی عالی در شهر استانبول واقع شده است اتاقهای هتل دارای امکانات مجهز بوده و دارای تلویزیون ال سی دی،سیستم تهویه،تریا و عایق صوتی است.هتل دارای باشگاه سلامت،مرکز آب گرم،سونا ،حمام سنتی و اتاق بخار است هتل در منطقه ی باستانی فاتیح که سه کیلومتر از مسجد سلطان احمد استانبول فاصله دارد واقع شده است.

 


 هتل پارک رویال استانبول

هتل پارک رویال استانبول

 

این هتل که در منطقه ی تکسیم استانبول واقع شده است دارای پنجاه و یک اتاق می باشد که دارای سیستم تهویه،خدمات نگهداری از کودکان و شیشه های دو جداره،رستوران است یک صرافی در هتل موجود است.


هتل گرند اس استانبول

هتل گرند اس استانبول

این هتل 4 ستاره در یکی از بهترین موقعیت های شهر استانبول واقع شده است دارای امکاناتی از قبیل استخر سرپوشیده،حمام ترکی و بخار،مرکز آب گرم است هتل درای صد و نه اتاق لوکس می باشد یک صرافی و یک اتاق جلسه مجهز در هتل وجود دارد.

 


 

هتل گلدن ایچ 2 استانبول

 

هتل گلدن ایچ 2 استانبول

هتل چهار ستاره گلدن ایچ 2 در مرکز منطقه ی تفریحی،تجاری و فرهنگی .و نزدیک میدان تقسیم استانبول واقع شده است.هتل دارای باشگاه سلامت،استخر سرپوشیده،حمام ترکی،سونا،باشگاه بدنسازی و خدمات زیبایی پوست است

 


هتل آسیتن استانبول

هتل آسیتن استانبول

این هتل 3 ستاره در مرکز استانبول در منطقه ی سلطان احمد و رو به دریای مرمره است اتاقهای هتل دارای امکاناتی از قبیل تلویزیون ال سی دی ,سیستم تهویه،حمام اختصاصی،اینترنت رایگان و یخچال مجهز می باشد.هتل تا فرودگاه هجده کیلومتر و تا باشگاه اسب سواری دو کیلومتر فاصله دارد و در مدت ده دقیقه پیاده میتوان به مسجد صوفیه رفت.

 


 

بازار ادویه استانبول ( Spice Bazaar ):

 

بازار ادویه استانبول

بازار ادویه یا بازار مصری که در منطقه ی فاتح قرار گرفته است یکی از قدیمی ترین بازارهای استانبول است.و بعد از بازار بزرگ استانبول دومین بازار بزرگ سرپوشیده است.این بازار که به شکل L طراحی گردیده است دارای ساختمان دو طبقه با هشتاد و هشت اتاق طاق دار است که در ورودی آن از سنت جنوب غربی روبروی مسجد ینی قرار دارد.

 


 

هتل گرند هالیک استانبول

هتل گرند هالیک استانبول

این هتل چهار ستاره در محیطی عالی استانبول واقع شده است و دسترسی راحت به همه ی مکانهای دیدنی و تفریحی شهر دارد.هتل گرند هالیک شامل صد و هفتاد و هفت اتاق و سوئیت است. و اتاقها مجهز به سیستم تهویه،اینترنت و امکانات لازم میباشد.هتل دارای سه رستوران و تریا می باشد که انواع غذاهای مدیترانه ای و ترکی را سرو میکنند.رستورانی با نام آدالی در طبقه 8 این هتل دارای چشم اندازه زیبای شهر است و انواع غذاهای ترکی را ارائه می دهد.هتل تا میدان تقسیم و بازار بزرگ فقط یک ربع فاصله دارد.ایستگاه مترو پنجاه متر با هتل فاصله دارد


هتل سورملی استانبول

هتل سورملی استانبول

این هتل پنج ستاره که در مرکز تجاری و تفریحی استانبول واقع شده است و در مجاور تنگه بسفر و مرکز خرید مترو سیتی قرار دارد هتل به تمام راههای اصلی پیوسته است.و تمام اتاقها مجز می باشند.و رستوران هتل انواع غذهای ترکی و بین المللی را سرو میکند.


هتل الیت وورد استانبول

هتل الیت وورد استانبول

هتل 5 ستاره الیت وورد که در موقعیتی عالی و نزدیک میدان تقسیم استانبول واقع شده است.هتل دارای دویست و چهل و پنج اتاق راحت و مدرن است.که دارای امکانات رفاهی مانند حمام مدرن و اتاقهای مبله شده به سبک کلاسیک است.هتل دارای 6 رستوران و تریا است.هتل دارای امکانات رفاهی از قبیل باشگاه بدنسازی،استخر سرپوشیده و استخر مخصوص کودکان،حمام ترکی و سنتی است.هتل تا کاخ توپکاپی ،بازار و مسجد کبود استانبول سه کیلومتر فاصله دارد.


بازار فاتیح استانبول

بازار فاتیح استانبول

این بازار یکی از بزرگترین بازارهای فضای باز در شهر استانبول است .بازار دارای چهار هزار و هشتصد و یازده غرفه است.و بازار شامل هفت خیابان اصلی و هفده خیابان فرعی است.


درباره ترکيه استانبول

نام محلي : تركيه جمهوريتی

نام بين المللي : تركی

اسامي ديگر : روملی ،عثماني ،،آناتولي ، آسياي صغير ، روملي

حكومت جمهوري حزبي

پايتخت : آنكارا

رئيس كشور : رئيس جمهور

مذهب رسمي : اسلام

 


فاصله هوایی استانبول تا تهران

فاصله هوایی ااستانبول تا تهران حدود سه ساعت نیز هست

 


تاریخچه استانبول

در گذشته این شهر به نام بیزانتیوم بوده است.و این شهر در سال صدو نود و شش میلادی به وسیله ی سوروس امپراطور روم و حمله به شهر بیزانتیوم اشغال گردید.این امپراطور که نام فرزندش آگوستا را به شهر میخواست نسبت دهد موفق نشد.و مام رم جدید بر آین شهر گذاشته شد.و درسال هزار و نهصد و سی میلادی رسما به نام استانبول نامگذاری گردید.


هتل پیانو فورت استانبول

این هتل 3 ستاره در محیطی عالی در شهراستانبول واقع شده است اتاقهای هتل دارای امکانات مجهز بوده و دارای تلویزیون ال سی دی،سیستم تهویه،تریا و عایق صوتی است.هتل دارای باشگاه سلامت،مرکز آب گرم،سونا ،حمام سنتی و اتاق بخار است هتل در منطقه ی باستانی فاتیح که سه کیلومتر از مسجد سلطان احمد فاصله دارد واقع شده است

 


هتل پارک رویال استانبول

هتل پارک رویال استانبول

این هتل که در منطقه ی تکسیم استانبول واقع شده است دارای پنجاه و یک اتاق می باشد که دارای سیستم تهویه،خدمات نگهداری از کودکان و شیشه های دو جداره،رستوران است یک صرافی در هتل موجود است.

خدمات ویژه پزشكان و دندانپزشكان گرامي

پيرو همكاری آژانس مسافرتی چهارفصل و باشگاه رفاهی نظام پزشكی ، پزشكان محترمي كه تمایل دارند از تسهيلات ويژه گردشگری و خدمات آن استفاده كنند ميتوانند فرم زير را تكميل نمايند . بر اين اساس پزشكان و دندانپزشكان محترم ميتوانند هنگام استفاده از تورهای چهارفصل از 2 تا 5 درصد تخفيف ويژه اعضا نظام پزشكی استفاده نمایند .

همچنين خدماتي مانند تورهای نمايشگاهی پزشكی ، تسهيلات ويژه اعضا نظام پزشكی ، تخفيف سفر ويژه پزشكان و... از طريق ايميل و يا پيام كوتاه به اطلاع اين عزيزان خواهد رسيد

 

فرم تسهيلات ويژه پزشكان

تسهيلات گردشگری ویژه اعضا سازمان نظام مهندسی

بر اساس تفاهم نامه موجود با سازمان نظام مهندسی ، اعضا اين سازمان ميتوانند از تسهيلات مربوط به تورها و خدمات گردشگری تا سقف 70 ميليون ريال استفاده نمايند.

بر این اساس اعضا محترم ميبايست كارت ويژه تسهيلات را در يكی از مراكز شارژ (و يا دفتر آژانس چهارفصل) شارژ نموده و برای خريد استفاده نمايند

اعضا محترم برای دريافت آخرين اطلاعات مربوط به تسهيلات ميتوانند با كيك بر روي فرم مشخصات اعضا اطلاعات تماس خود را وارد نمايند

ثبت اطلاعات تماس اعضا سازمان نظام مهندسی

.

همچنين اعضا محترم صاحب شركتهای عمرانی ، بازرگانی ، برق و ساير شركتهاي مربوطه كه ميخواهند از تسهيلات ويژه شركتها مانند تهيه بليط ، سفرهاي نمايشگاهی ،تورهاي آموزشی و ... برای شركت خود استفاده نمايند ميتوانند فرم زير را براي ثبت اطلاعات شركت خود تكميل نمايند

تبت اطلاعات شركتهاي فنی ، مهندسی ، بازرگانی

. 

برخی از پكيجهای تورهاي ويژه سازمان نظام مهنسی

 پكيج تور اروپا سازمان نظام مهندسی ساختمان

 

تور استانبول آذر 92 هتل دیاموند سیتی

تور استانبول هتل دیاموند سیتی

قیمت تور استانبول برای هر نفر                   مدت تور 2شب و 3 روز

در اتاق 1 تخته                                               1093000      تومان

 در اتاق 2 تخته                                              946000        تومان

کودک با تخت (6 تا 12 سال )                          618000        تومان

کودک بدون تخت ( 2 تا6 سال)                        475000        تومان

******************************************

خدمات تور : اقامت همراه با صبحانه ,استقبال فرودگاهی , بلیط رفت و برگشت, بیمه , لیدر و راهنمای فارسی زبانان

******************************************

اطلاعات تور : بلیت و واچر هتل به صورت ایمیل و یا فکس برای مسافرین ارسال می شود.مدت اقامت و تعداد شبهای اقامت به درخواست مسافرین قابل تغییر است .حداقل شش ماه اعتبار گذرنامه برای خروج از کشور الزامیست.ساعت خروج  هتل 12 و ساعت ورود هتل 13:30 می باشد ..برای کودکان زیر 5 سال فقط بلیت هواپیما اخذ می شود  

تلفن تماس رزرو تور : 88530609 و42632

*****************************************************************

تور استانبول آذر 92 هتل آل سیزن

تور استانبول هتل آل سیزن

قیمت تور استانبول برای هر نفر                       مدت تور 2 شب و 3 روز

در اتاق 1 تخته                                                1188000      تومان

در اتاق 2 تخته                                                987000        تومان

کودک با تخت (6 تا 12 سال )                           654000        تومان

کودک بدون تخت ( 2 تا6 سال)                          475000        تومان

******************************************

خدمات تور : اقامت همراه با صبحانه ,استقبال فرودگاهی , بلیط رفت و برگشت, بیمه , لیدر و راهنمای فارسی زبانان

******************************************

اطلاعات تور : بلیت و واچر هتل به صورت ایمیل و یا فکس برای مسافرین ارسال می شود.مدت اقامت و تعداد شبهای اقامت به درخواست مسافرین قابل تغییر است .حداقل شش ماه اعتبار گذرنامه برای خروج از کشور الزامیست.ساعت خروج  هتل 12 و ساعت ورود هتل 13:30 می باشد ..برای کودکان زیر 5 سال فقط بلیت هواپیما اخذ می شود  

تلفن تماس رزرو تور : 88530609 و42632

*****************************************************************

 

تور  استانبول هتل  تاپ كاپي

تور  استانبول هتل  تاپ كاپي

 

قیمت تور استانبول برای هر نفر                       مدت تور 2 شب و 3 روز

 در اتاق 1 تخته                                                   1165000   تومان

در اتاق 2 تخته                                                  1065000   تومان

كودك با تخت (5 تا 12)                                       767000     تومان

 كودك بدون تخت (2 تا 5 )                                   667000    تومان   

******************************************

 خدمات تور : اقامت همراه با صبحانه ,استقبال فرودگاهی , بلیط رفت و برگشت, بیمه , لیدر و راهنمای فارسی زبانان 

******************************************

 اطلاعات تور : بلیت و واچر هتل به صورت ایمیل و یا فکس برای مسافرین ارسال می شود.مدت اقامت و تعداد شبهای اقامت به درخواست مسافرین قابل تغییر است .حداقل شش ماه اعتبار گذرنامه برای خروج از کشور الزامیست.ساعت خروج  هتل 12 و ساعت ورود هتل 13:30 می باشد ..برای کودکان زیر 5 سال فقط بلیت هواپیما اخذ می شود  

 تلفن تماس رزرو تور : 88530609 و42632

زیر مجموعه ها

توراستانبول پاییز

معرفی توراستانبول پاییز,قیمت توراستانبول پاییز,نرخ توراستانبول پاییز,ارزانترین توراستانبول پاییز,بهترین توراستانبول پاییز,رزرو توراستانبول پاییز,تور ارزان استانبول ویژه پاییز,تورهای استانبول در پاییز,تور خوب و ارزان استانبول ویژه پاییز,تور خوب و ارزان استانبول پاییز ,تورهای استانبول در پاییز

معرفی توراستانبول پاییز,قیمت توراستانبول پاییز,نرخ توراستانبول پاییز,ارزانترین توراستانبول پاییز,بهترین توراستانبول پاییز,رزرو توراستانبول پاییز,تور ارزان استانبول ویژه پاییز,تورهای استانبول در پاییز,تور خوب و ارزان استانبول ویژه پاییز,تور خوب و ارزان استانبول پاییز ,تورهای استانبول در پاییز

تور استانبول آذر

قیمت تور استانبول آذر,نرخ تور استانبول آذر,معرفی تور استانبول آذر,ارزانترین تور استانبول آذر,تورهای ارزان و خوب استانبول ویژه آذر 92,تورهای لحظه آخری استانبول در آذرماه,تور استانبول ویژه آذرماه,تور لحظه آخری استانبول ویژه آذر,معرفی برترین تورهای استانبول ویژه آذر,تور استانبول ویژه آذر,تورهای لحظه آخری ترکیه استانبول ویژه آذرماه,تور ترکیه استانبول در آذرماه

قیمت تور استانبول آذر,نرخ تور استانبول آذر,معرفی تور استانبول آذر,ارزانترین تور استانبول آذر,تورهای ارزان و خوب استانبول ویژه آذر 92,تورهای لحظه آخری استانبول در آذرماه,تور استانبول ویژه آذرماه,تور لحظه آخری استانبول ویژه آذر,معرفی برترین تورهای استانبول ویژه آذر,تور استانبول ویژه آذر,تورهای لحظه آخری ترکیه استانبول ویژه آذرماه,تور ترکیه استانبول در آذرماه

تور استانبول دی

قیمت تور استانبول دی,نرخ تور استانبول دی,ارزانترین تور استانبول دی,بهترین تورهای استانبول ویژه دی,تور ارزان و خوب استانبول ویژه دی,تورهاز استانبول دی,تور خوب و ارزان استانبول ویژه دی ماه,تورهای لحظه آخری استانبول ویژه دیماه,تور ارزان استانبول ویژه دی ماه,تور ترکیه استانبول ویژه دی,تورهای ترکیه استانبول ویژه دی ماه,تورهای 3 شب و 4 روز ویژه دی

قیمت تور استانبول دی,نرخ تور استانبول دی,ارزانترین تور استانبول دی,بهترین تورهای استانبول ویژه دی,تور ارزان و خوب استانبول ویژه دی,تورهاز استانبول دی,تور خوب و ارزان استانبول ویژه دی ماه,تورهای لحظه آخری استانبول ویژه دیماه,تور ارزان استانبول ویژه دی ماه,تور ترکیه استانبول ویژه دی,تورهای ترکیه استانبول ویژه دی ماه,تورهای 3 شب و 4 روز ویژه دی

تور لحظه آخری استانبول

قیمت تور لحظه آخری استانبول,نرخ تور لحظه آخری استانبول,ارزانترین تور لحظه آخری استانبول,بهترین تور لحظه آخری استانبول,رزرو تور لحظه آخری استانبول,تور ارزان و خوب لحظه آخری استانبول,تور دقیقه 90 استانبول,تور دقیقه نود استانبول,تور لحظه آخری ترکیه استانبول,تور استانبول لحظه آخری,تور ترکیه استانبول لحظه آخری,نرخ تور لحظه آخری استانبول,معرفی تور لحظه آخری استانبول,رزرو تور لحظه آخری استانبول

قیمت تور لحظه آخری استانبول,نرخ تور لحظه آخری استانبول,ارزانترین تور لحظه آخری استانبول,بهترین تور لحظه آخری استانبول,رزرو تور لحظه آخری استانبول,تور ارزان و خوب لحظه آخری استانبول,تور دقیقه 90 استانبول,تور دقیقه نود استانبول,تور لحظه آخری ترکیه استانبول,تور استانبول لحظه آخری,تور ترکیه استانبول لحظه آخری,نرخ تور لحظه آخری استانبول,معرفی تور لحظه آخری استانبول,رزرو تور لحظه آخری استانبول

تور استانبول نوروز

قیمت تور استانبول نوروز,نرخ تور استانبول نوروز,ارزانترین تور استانبول نوروز,بهترین تور استانبول نوروز,معرفی تور استانبول نوروز,رزرو تور استانبول نوروز,تورهای ترکیه استانبول ویژه نوروز,تورهای ارزان استانبول در نوروز ,معرفی تورهای ارزان استانبول ویژه عید نوروز,تور ترکیه استانبول ویژه عید نوروز,تورهای لحظه آخری ترکیه استانبول ویژه نوروز,تور ارزان و خوب استانبول در نوروز

قیمت تور استانبول نوروز,نرخ تور استانبول نوروز,ارزانترین تور استانبول نوروز,بهترین تور استانبول نوروز,معرفی تور استانبول نوروز,رزرو تور استانبول نوروز,تورهای ترکیه استانبول ویژه نوروز,تورهای ارزان استانبول در نوروز ,معرفی تورهای ارزان استانبول ویژه عید نوروز,تور ترکیه استانبول ویژه عید نوروز,تورهای لحظه آخری ترکیه استانبول ویژه نوروز,تور ارزان و خوب استانبول در نوروز

تور ترکیه استانبول

قیمت تور ترکیه استانبول,نرخ تور ترکیه استانبول,معرفی تور ترکیه استانبول,بهترین تور ترکیه استانبول,معرفی بهترین تور ترکیه استانبول,ارزانترین تور ترکیه استانبول,رزرو تور ترکیه استانبول,قیمت ارزان تور ترکیه استانبول,تور ارزان ترکیه استانبول,تور لحظه آخری ترکیه استانبول,تورهای ارزان و خوب ترکیه استانبول

قیمت تور ترکیه استانبول,نرخ تور ترکیه استانبول,معرفی تور ترکیه استانبول,بهترین تور ترکیه استانبول,معرفی بهترین تور ترکیه استانبول,ارزانترین تور ترکیه استانبول,رزرو تور ترکیه استانبول,قیمت ارزان تور ترکیه استانبول,تور ارزان ترکیه استانبول,تور لحظه آخری ترکیه استانبول,تورهای ارزان و خوب ترکیه استانبول

قیمت تور استانبول

ارزانترین قیمت تور استانبول,بهترین قیمت تور استانبول,قیمت تور استانبول ارزان,قیمت تور استانبول ویژه,قیمت تور استانبول لحظه آخری

قیمت تور استانبول نرخ ویژه,قیمت تور استانبول ارزان

 


 

توصیه های لازم برای مسافران تور استانبول :

- تور استانبول آژانس چهارفصل با تمامی پروازهای داخلی ایران ایر ، ماهان ، قشم اير ، آسمان ، معراج و همچنین پروازهای ترك تركيش ، اطلس جت و غیره برگزار می گردد .

- مقصد تمامی پروازهای ایرانی تور استانبول فرودگاه آتاتورك و صبيحا می باشد و ترانسفر مسافران به هتلها براي هر كدام از فرودگاه های مذكور جزو خدمات تور مي باشد .

- كلیه مدارک تور استانبول به صورت الكترونیكی صادر می شود ، بنابر این مسافران محترم می توانند به صورت غیر حضوری تور خود را تهیه كرده و مدارک سفر (از قبیل بلیط ، ووچر هتل و ...) را از طریق فاكس ، ایمیل ، وایبر و غیره دريافت نمایند .

- زمان چک این و چک اوت هتلها برای مسافرین تور استانبول به ترتیب 14:00 و 12:00 می باشد و در صورتی كه ساعت پرواز مسافران خارج از این زمان است می توانند وسایل خود را به هتل تحویل داده و تا زمان پرواز از امكانات لابی و یا گشت شهری استفاده کنند .

- نقشه و راهنمای گردشگری استانبول در اختیار تمامی مسافران قرار خواهد گرفت .

مسافرانی كه تمایل دارند در جریان قیمت های ويژه تور استانبول قرار گيرند مي توانند از سایت تور استانبول دیدن نمایند .

 


تور استانبول هتل تاپکاپی

تور استانبول هتل تاپکاپی

مطالب مرتبط :

تور استانبول نوروز 94,تور استانبول عید 94,تور استانبول لحظه آخری نوروز 94,نرخ ویژه تور استانبول نوروز 94

تور استانبول زمستان

قیمت تور استانبول زمستان,نرخ تور استانبول زمستان,رزرو تور استانبول زمستان,معرفی تور استانبول زمستان,ارزانترین تور استانبول زمستان,بهترین تور استانبول زمستان,تور خوب و ارزان استانبول ویژه زمستان,تورهای ارزان استانبول ویژه زمستان ,تور خوب و ارزان استانبول در فصل زمستان,تورهای لحظه آخری استانبول ویژه زمستان

قیمت تور استانبول زمستان,نرخ تور استانبول زمستان,رزرو تور استانبول زمستان,معرفی تور استانبول زمستان,ارزانترین تور استانبول زمستان,بهترین تور استانبول زمستان,تور خوب و ارزان استانبول ویژه زمستان,تورهای ارزان استانبول ویژه زمستان ,تور خوب و ارزان استانبول در فصل زمستان,تورهای لحظه آخری استانبول ویژه زمستان

تور استانبول بهمن

قیمت تور استانبول بهمن,نرخ تور استانبول بهمن,رزرو تور استانبول بهمن,بهترین تور استانبول بهمن,معرفی تور استانبول بهمن,تور خوب و ارزان استانبول ویژه بهمن ماه,تورهای ارزان استانبول ویژه بهمن ماه,تور خوب و ارزان استانبول ویژه بهمن ,تورهای ترکیه استانبول ویژه بهمن ماه,تور لحظه آخری ترکیه استانبول ویژه بهمن ماه

قیمت تور استانبول بهمن,نرخ تور استانبول بهمن,رزرو تور استانبول بهمن,بهترین تور استانبول بهمن,معرفی تور استانبول بهمن,تور خوب و ارزان استانبول ویژه بهمن ماه,تورهای ارزان استانبول ویژه بهمن ماه,تور خوب و ارزان استانبول ویژه بهمن ,تورهای ترکیه استانبول ویژه بهمن ماه,تور لحظه آخری ترکیه استانبول ویژه بهمن ماه

تور استانبول ژانویه

قیمت تور استانبول ژانویه,نرخ تور استانبول ژانویه,ارزانترین تور استانبول ژانویه,بهترین تور استانبول ژانویه,رزرو تور استانبول ژانویه,معرفی تور استانبول ژانویه,تور ارزان و خوب استانبول ویژه ژانویه,تورهای ارزان ترکیه استانبول ویژه ژانویه,تور ارزان لحظه آخری استانبول ویژه ژانویه

قیمت تور استانبول ژانویه,نرخ تور استانبول ژانویه,ارزانترین تور استانبول ژانویه,بهترین تور استانبول ژانویه,رزرو تور استانبول ژانویه,معرفی تور استانبول ژانویه,تور ارزان و خوب استانبول ویژه ژانویه,تورهای ارزان ترکیه استانبول ویژه ژانویه,تور ارزان لحظه آخری استانبول ویژه ژانویه

تور استانبول از تبریز

قیمت تور استانبول از تبریز,معرفی تور استانبول از تبریز,رزرو تور استانبول از تبریز,تور ارزان و خوب استانبول از تبریز,ارزانترین تور استانبول از تبریز,بهترین تور استانبول از تبریز,تور ارزان لحظه آخری استانبول از تبریز,تورهای استانبول از تبریز,تور خوب استانبول ارز شهر تبریز,تورهای 3 شب و 4 روز ترکیه استانبول از تبریز

قیمت تور استانبول از تبریز,معرفی تور استانبول از تبریز,رزرو تور استانبول از تبریز,تور ارزان و خوب استانبول از تبریز,ارزانترین تور استانبول از تبریز,بهترین تور استانبول از تبریز,تور ارزان لحظه آخری استانبول از تبریز,تورهای استانبول از تبریز,تور خوب استانبول ارز شهر تبریز,تورهای 3 شب و 4 روز ترکیه استانبول از تبریز

تور استانبول فروردین

قیمت تور استانبول فروردین,رزرو تور استانبول فروردین,معرفی تور استانبول فروردین,بهترین تور استانبول فروردین,نرخ تور استانبول فروردین,ارزانترین و بهترین تور استانبول فروردین,تور خوب ترکیه استانبول ویژه فروردین ماه,تور استانبول ویژه بهار ,تورای ارزان لحظه آخری استانبول ویژه فروردین ماه

قیمت تور استانبول فروردین,رزرو تور استانبول فروردین,معرفی تور استانبول فروردین,بهترین تور استانبول فروردین,نرخ تور استانبول فروردین,ارزانترین و بهترین تور استانبول فروردین,تور خوب ترکیه استانبول ویژه فروردین ماه,تور استانبول ویژه بهار ,تورای ارزان لحظه آخری استانبول ویژه فروردین ماه

تور استانبول با هواپیما

قیمت تور استانبول با هواپیما,نرخ تور استانبول با هواپیما,ارزانترین تور استانبول با هواپیما,بهترین تور استانبول با هواپیما,معرفی تور استانبول با هواپیما,رزرو تور استانبول با هواپیما,تورهای ارزان لحظه آخری استانبول با هواپیما,تور استانبول با پرواز ماهان,تور استانبول با پرواز آسمان,تور استانبول با پرواز اطلس جت

قیمت تور استانبول با هواپیما,نرخ تور استانبول با هواپیما,ارزانترین تور استانبول با هواپیما,بهترین تور استانبول با هواپیما,معرفی تور استانبول با هواپیما,رزرو تور استانبول با هواپیما,تورهای ارزان لحظه آخری استانبول با هواپیما,تور استانبول با پرواز ماهان,تور استانبول با پرواز آسمان,تور استانبول با پرواز اطلس جت

تور استانبول اسفند

قیمت تور استانبول اسفند,نرخ تور استانبول اسفند,ارزانترین تور استانبول اسفند,رزرو تور استانبول اسفند,بهترین تور استانبول اسفند,تور خوب و ارزان استانبول ویژه اسفند ماه,تور استانبول ارزان اسفند ماه,تور لحظه آخری استانبول در اسفند ماه

قیمت تور استانبول اسفند,نرخ تور استانبول اسفند,ارزانترین تور استانبول اسفند,رزرو تور استانبول اسفند,بهترین تور استانبول اسفند,تور خوب و ارزان استانبول ویژه اسفند ماه,تور استانبول ارزان اسفند ماه,تور لحظه آخری استانبول در اسفند ماه

تور استانبول از مشهد

قیمت تور استانبول از مشهد,نرخ تور استانبول از مشهد,ارزانترین تور استانبول از مشهد,رزرو تور استانبول از مشهد,بهترین تور استانبول از مشهد,معرفی تور استانبول از مشهد,تور ارزان استانبول از مشهد,تور لحظه آخری استانبول از مشهد,تور ارزان قیمت ترکیه استانبول از مشهد

قیمت تور استانبول از مشهد,نرخ تور استانبول از مشهد,ارزانترین تور استانبول از مشهد,رزرو تور استانبول از مشهد,بهترین تور استانبول از مشهد,معرفی تور استانبول از مشهد,تور ارزان استانبول از مشهد,تور لحظه آخری استانبول از مشهد,تور ارزان قیمت ترکیه استانبول از مشهد

تور استانبول بهار 93

قیمت تور استانبول بهار 93,نرخ تور استانبول بهار 93,ارزانترین تور استانبول بهار 93,رزرو تور استانبول بهار 93,بهترین تور استانبول بهار 93,معرفی تور استانبول بهار 93,تور ارزان ترکیه استانبول ویژه بهار 93,تور ارزان استانبول بهار 93,تور لحظه آخری استانبول بهار 93,تور استانبول ویژه بهار 93

قیمت تور استانبول بهار 93,نرخ تور استانبول بهار 93,ارزانترین تور استانبول بهار 93,رزرو تور استانبول بهار 93,بهترین تور استانبول بهار 93,معرفی تور استانبول بهار 93,تور ارزان ترکیه استانبول ویژه بهار 93,تور ارزان استانبول بهار 93,تور لحظه آخری استانبول بهار 93,تور استانبول ویژه بهار 93

تور استانبول اردیبهشت 93

قیمت تور استانبول اردیبهشت 93,نرخ تور استانبول اردیبهشت 93,ارزانترین تور استانبول اردیبهشت 93,رزرو تور استانبول اردیبهشت 93,بهترین تور استانبول اردیبهشت 93,معرفی تور استانبول اردیبهشت 93,تور لحظه آخری استانبول در اردیبهشت ماه 93,تور استانبول اردیبهشت 93

قیمت تور استانبول اردیبهشت 93,نرخ تور استانبول اردیبهشت 93,ارزانترین تور استانبول اردیبهشت 93,رزرو تور استانبول اردیبهشت 93,بهترین تور استانبول اردیبهشت 93,معرفی تور استانبول اردیبهشت 93,تور لحظه آخری استانبول در اردیبهشت ماه 93,تور استانبول اردیبهشت 93

تور استانبول تابستان

قیمت تور استانبول تابستان,نرخ تور استانبول تابستان,ارزانترین تور استانبول تابستان,رزرو تور استانبول تابستان,بهترین تور استانبول تابستان,معرفی تور استانبول تابستان,تور ترکیه استانبول ویژه تابستان,تور استانبول ویژه تابستان

قیمت تور استانبول تابستان,نرخ تور استانبول تابستان,ارزانترین تور استانبول تابستان,رزرو تور استانبول تابستان,بهترین تور استانبول تابستان,معرفی تور استانبول تابستان,تور ترکیه استانبول ویژه تابستان,تور استانبول ویژه تابستان

تور استانبول تیر

قیمت تور استانبول تیر,نرخ تور استانبول تیر,رزرو تور استانبول تیر,بهترین تور استانبول تیر

تور ارزان استانبول تیر,تور استانبول لحظه آخری تیر,تور استانبول تیر ارزان

 

تور استانبول ماه رمضان

قیمت تور استانبول ماه رمضان,نرخ تور استانبول ماه رمضان,ارزانترین تور استانبول ماه رمضان,رزرو تور استانبول ماه رمضان,بهترین تور استانبول ماه رمضان,معرفی تور استانبول ماه رمضان,تور ترکیه استانبول ویژه ماه رمضان,تور لحظه آخری استانبول در ماه رمضان

قیمت تور استانبول ماه رمضان,نرخ تور استانبول ماه رمضان,ارزانترین تور استانبول ماه رمضان,رزرو تور استانبول ماه رمضان,بهترین تور استانبول ماه رمضان,معرفی تور استانبول ماه رمضان,تور ترکیه استانبول ویژه ماه رمضان,تور لحظه آخری استانبول در ماه رمضان

تور استانبول ویژه عید فطر

تور استانبول ویژه عید فطر,قیمت تور استانبول ویژه عید فطر,نرخ تور استانبول ویژه عید فطر,ارزانترین تور استانبول ویژه عید فطر,رزرو تور استانبول ویژه عید فطر,تور ترکیه استانبول ویژه عید فطر 93

تور استانبول ویژه عید فطر,قیمت تور استانبول ویژه عید فطر,نرخ تور استانبول ویژه عید فطر,ارزانترین تور استانبول ویژه عید فطر,رزرو تور استانبول ویژه عید فطر,تور ترکیه استانبول ویژه عید فطر 93

تور استانبول مرداد

قیمت تور استانبول مرداد,نرخ تور استانبول مرداد,ارزانترین تور استانبول مرداد,رزرو تور استانبول مرداد,بهترین تور استانبول مرداد,معرفی تور استانبول مرداد,تور ترکیه استانبول ویژه مرداد ماه

قیمت تور استانبول مرداد,نرخ تور استانبول مرداد,ارزانترین تور استانبول مرداد,رزرو تور استانبول مرداد,بهترین تور استانبول مرداد,معرفی تور استانبول مرداد,تور ترکیه استانبول ویژه مرداد ماه

تور استانبول مهر 93

تور استانبول مهر 93 ,قیمت تور استانبول مهر 93,نرخ تور استانبول مهر 93,ارزانترین تور استانبول مهر 93,رزرو تور استانبول مهر 93

تور استانبول مهر 93 ,قیمت تور استانبول مهر 93,نرخ تور استانبول مهر 93,ارزانترین تور استانبول مهر 93,رزرو تور استانبول مهر 93

تور استانبول آبان 93

قیمت تور استانبول آبان 93,نرخ تور استانبول آبان 93 ,ارزانترین تور استانبول آبان 93,رزرو تور استانبول آبان 93,بهترین تور استانبول آبان 93,معرفی تور استانبول آبان 93,تور ترکیه استانبول ویژه آبان ماه 93

قیمت تور استانبول آبان 93,نرخ تور استانبول آبان 93 ,ارزانترین تور استانبول آبان 93,رزرو تور استانبول آبان 93,بهترین تور استانبول آبان 93,معرفی تور استانبول آبان 93,تور ترکیه استانبول ویژه آبان ماه 93

تور استانبول عید

قیمت تور استانبول عید,بهترین تور استانبول عید,ارزان ترین تور استانبول عید,نرخ ویژه تور استانبول عید

تور استانبول عید لحظه آخری,تور استانبول عید ارزان

تور استانبول 94

قیمت تور استانبول 94,بهترین تور استانبول 94,ارزان ترین تور استانبول 94,نرخ ویژه تور استانبول 94

تور استانبول 94 لحظه آخری,تور استانبول 94 ارزان

تور استانبول لحظه آخری

تور استانبول لحظه آخری,بهترین تور استانبول لحظه آخری, تور استانبول لحظه آخری ارزان, تور استانبول لحظه آخری ویژه, تور استانبول لحظه آخری

تور استانبول لحظه آخری نرخ ویژه,تور استانبول لحظه آخری ارزان

 


 

توصیه های لازم برای مسافران تور استانبول :

- تور استانبول آژانس چهارفصل با تمامی پروازهای داخلی ایران ایر ، ماهان ، قشم اير ، آسمان ، معراج و همچنین پروازهای ترك تركيش ، اطلس جت و غیره برگزار می گردد .

- مقصد تمامی پروازهای ایرانی تور استانبول فرودگاه آتاتورك و صبيحا می باشد و ترانسفر مسافران به هتلها براي هر كدام از فرودگاه های مذكور جزو خدمات تور مي باشد .

- كلیه مدارک تور استانبول به صورت الكترونیكی صادر می شود ، بنابر این مسافران محترم می توانند به صورت غیر حضوری تور خود را تهیه كرده و مدارک سفر (از قبیل بلیط ، ووچر هتل و ...) را از طریق فاكس ، ایمیل ، وایبر و غیره دريافت نمایند .

- زمان چک این و چک اوت هتلها برای مسافرین تور استانبول به ترتیب 14:00 و 12:00 می باشد و در صورتی كه ساعت پرواز مسافران خارج از این زمان است می توانند وسایل خود را به هتل تحویل داده و تا زمان پرواز از امكانات لابی و یا گشت شهری استفاده کنند .

- نقشه و راهنمای گردشگری استانبول در اختیار تمامی مسافران قرار خواهد گرفت .

مسافرانی كه تمایل دارند در جریان قیمت های ويژه تور استانبول قرار گيرند مي توانند از سایت تور استانبول دیدن نمایند .

 


تور استانبول هتل تاپکاپی

تور استانبول هتل تاپکاپی

مطالب مرتبط :

تور استانبول نوروز 94,تور استانبول عید 94,تور استانبول لحظه آخری نوروز 94,نرخ ویژه تور استانبول نوروز 94

نرخ ویژه تور استانبول

نرخ ویژه تور استانبول,بهترین نرخ ویژه تور استانبول, نرخ ویژه تور استانبول ارزان, نرخ ویژه تور استانبول ویژه, نرخ ویژه تور استانبول

نرخ ویژه تور استانبول با قیمت مناسب,نرخ ویژه تور استانبول ارزان

 


 

توصیه های لازم برای مسافران تور استانبول :

- تور استانبول آژانس چهارفصل با تمامی پروازهای داخلی ایران ایر ، ماهان ، قشم اير ، آسمان ، معراج و همچنین پروازهای ترك تركيش ، اطلس جت و غیره برگزار می گردد .

- مقصد تمامی پروازهای ایرانی تور استانبول فرودگاه آتاتورك و صبيحا می باشد و ترانسفر مسافران به هتلها براي هر كدام از فرودگاه های مذكور جزو خدمات تور مي باشد .

- كلیه مدارک تور استانبول به صورت الكترونیكی صادر می شود ، بنابر این مسافران محترم می توانند به صورت غیر حضوری تور خود را تهیه كرده و مدارک سفر (از قبیل بلیط ، ووچر هتل و ...) را از طریق فاكس ، ایمیل ، وایبر و غیره دريافت نمایند .

- زمان چک این و چک اوت هتلها برای مسافرین تور استانبول به ترتیب 14:00 و 12:00 می باشد و در صورتی كه ساعت پرواز مسافران خارج از این زمان است می توانند وسایل خود را به هتل تحویل داده و تا زمان پرواز از امكانات لابی و یا گشت شهری استفاده کنند .

- نقشه و راهنمای گردشگری استانبول در اختیار تمامی مسافران قرار خواهد گرفت .

مسافرانی كه تمایل دارند در جریان قیمت های ويژه تور استانبول قرار گيرند مي توانند از سایت تور استانبول دیدن نمایند .

 


تور استانبول هتل تاپکاپی

تور استانبول هتل تاپکاپی

مطالب مرتبط :

تور استانبول نوروز 94,تور استانبول عید 94,تور استانبول لحظه آخری نوروز 94,نرخ ویژه تور استانبول نوروز 94

ارزانترین تور استانبول

نرخ ویژه ارزانترین تور استانبول,بهترین ارزانترین تور استانبول, نرخ ویژه ارزانترین تور استانبول, ارزانترین تور استانبول با قیمت مناسب

ارزانترین تور استانبول ویژه,قیمت ارزانترین تور استانبول

 


 

توصیه های لازم برای مسافران تور استانبول :

- تور استانبول آژانس چهارفصل با تمامی پروازهای داخلی ایران ایر ، ماهان ، قشم اير ، آسمان ، معراج و همچنین پروازهای ترك تركيش ، اطلس جت و غیره برگزار می گردد .

- مقصد تمامی پروازهای ایرانی تور استانبول فرودگاه آتاتورك و صبيحا می باشد و ترانسفر مسافران به هتلها براي هر كدام از فرودگاه های مذكور جزو خدمات تور مي باشد .

- كلیه مدارک تور استانبول به صورت الكترونیكی صادر می شود ، بنابر این مسافران محترم می توانند به صورت غیر حضوری تور خود را تهیه كرده و مدارک سفر (از قبیل بلیط ، ووچر هتل و ...) را از طریق فاكس ، ایمیل ، وایبر و غیره دريافت نمایند .

- زمان چک این و چک اوت هتلها برای مسافرین تور استانبول به ترتیب 14:00 و 12:00 می باشد و در صورتی كه ساعت پرواز مسافران خارج از این زمان است می توانند وسایل خود را به هتل تحویل داده و تا زمان پرواز از امكانات لابی و یا گشت شهری استفاده کنند .

- نقشه و راهنمای گردشگری استانبول در اختیار تمامی مسافران قرار خواهد گرفت .

مسافرانی كه تمایل دارند در جریان قیمت های ويژه تور استانبول قرار گيرند مي توانند از سایت تور استانبول دیدن نمایند .

 


تور استانبول هتل تاپکاپی

تور استانبول هتل تاپکاپی

مطالب مرتبط :

تور استانبول نوروز 94,تور استانبول عید 94,تور استانبول لحظه آخری نوروز 94,نرخ ویژه تور استانبول نوروز 94

تور استانبول اردیبهشت 94

قیمت تور استانبول اردیبهشت 94,ارزانترین تور استانبول اردیبهشت 94,بهترین تور استانبول اردیبهشت 94

نرخ ویژه تور استانبول اردیبهشت 94,تور استانبول اردیبهشت 94 لحظه آخری

تور استانبول خرداد 94

قیمت تور استانبول خرداد 94,ارزانترین تور استانبول خرداد 94,بهترین تور استانبول خرداد 94

نرخ ویژه تور استانبول خرداد 94,تور استانبول خرداد 94 لحظه آخری