تنگه بسفر استانبول

تنگه بسفر استانبول

در زمان اقامت شما میتوانید با قایقها به گردش بپردازید. این تنگه قاره آسیا و اروپا را از هم جدا می کند.در این مکان ویلاها،هتلها و کاخ های مجلل مرمری اطراف این تنگه را پوشانده است.شما با قایق میتوانید اطراف تنگه بسفر را تماشا کنید.