بازار محمود پاشا استانبول ( Mahmutpasa Bazaar ):

بازار محمود پاشا استانبول

این بازار که که بین بازارهای امینونو و بازار بزرگ استانبول واقع شده است و دارای دویست و پنجاه و شش مغازه،آرامگاه،آبخوری و یک حمام عمومی است و این مغازه ها در دو طرف خیابان اصلی قرار گرفته اند.قیمتها نسبتا ارزان و مناسب هستند.این بازار استانبول مجاور مسجد محمود پاشا قرار دارد.