تسهيلات گردشگری ویژه اعضا سازمان نظام مهندسی

بر اساس تفاهم نامه موجود با سازمان نظام مهندسی ، اعضا اين سازمان ميتوانند از تسهيلات مربوط به تورها و خدمات گردشگری تا سقف 70 ميليون ريال استفاده نمايند.

بر این اساس اعضا محترم ميبايست كارت ويژه تسهيلات را در يكی از مراكز شارژ (و يا دفتر آژانس چهارفصل) شارژ نموده و برای خريد استفاده نمايند

اعضا محترم برای دريافت آخرين اطلاعات مربوط به تسهيلات ميتوانند با كيك بر روي فرم مشخصات اعضا اطلاعات تماس خود را وارد نمايند

ثبت اطلاعات تماس اعضا سازمان نظام مهندسی

.

همچنين اعضا محترم صاحب شركتهای عمرانی ، بازرگانی ، برق و ساير شركتهاي مربوطه كه ميخواهند از تسهيلات ويژه شركتها مانند تهيه بليط ، سفرهاي نمايشگاهی ،تورهاي آموزشی و ... برای شركت خود استفاده نمايند ميتوانند فرم زير را براي ثبت اطلاعات شركت خود تكميل نمايند

تبت اطلاعات شركتهاي فنی ، مهندسی ، بازرگانی

. 

برخی از پكيجهای تورهاي ويژه سازمان نظام مهنسی

 پكيج تور اروپا سازمان نظام مهندسی ساختمان