برج دختر استانبول

برج دختر استانبول

این برج زیبا که بر بلندی یک صخره ی صاف و بزرگ و بین تنگه بسفر واقع شده است.ساخته ی دست بشر بوده و یکی از مشهورترین بناهای استانبول به شمار می آید.برج دختر یا کیز کوله سی که یک داستان عاشقانه بوده است. داستان هرا و لاندروس می باشد .هرا که راهبه ای در معبد آفرودیت بود عاشق ماهیگیری به نام لاندروس میشود.لاندروس جوان برای دیدن هرا هرشب تا این برج شنا میکرد.یک شب طوفانی  بر اثر خاموش شدن فانوس این برج خاموش شده و لندروس ماهیگیر راه خود را گم میکند و غرق می شود و هرا بعد از با خبر شدن خود را به پایین پرت می کند و خودکشی می کند.و این برج نام لاندرا میگیرد